2017 – BEFK – Mono Papir

Klubbkonkuransen i 2017 hadde følgende bilder med i kategorien

«Monokrom Papir»

Se dem her: