2017 – BEFK – PRF

Klubbkonkuransen i 2017 hadde følgende bilder med i kategorien

«Projeksjon Farge»

Se dem her: