2017 – BEFK – Projeksjon Monokrom

Klubbkonkuransen i 2017 hadde følgende bilder med i kategorien

«Projeksjon Monokrom»

Se dem her: