2017 BFK – Farge, papir

Klubbkonkuransen i 2017 hadde følgende bilder med i kategorien

«Farge Papir»

Se dem her: